Total-Bygg leverer nøkkelferdige bustader frå vår eigen huskolleksjon, og vår målsetnad er å levere den høgste kvaliteten på marknaden relativt til pris. Alle hustypar kan leverast i tre ulike utvendige design, og konseptet vårt gir kundane stor valfridom og fleksibilitet for personlege tilpassingar. Som huskunde med Total-Bygg skal du vere trygg på at vi er til stades både før, under og etter byggeprosessen. Vi skal levere hus med høge bruks- og vidaresalsverdiar, og vi skal yte ei høg grad av service og byggfagleg integritet.

Noko av det viktigaste i livet er heimen. Der du er deg sjølv, kanskje skaper familie, ser barn vekse fram. Alle kvardagane. Festdagane.

I 60 år har Total-Bygg Hjørungavåg AS bygd husa folk har flytta inn i og levd liva sine i.
Dette er historia om ei av dei aller viktigaste bedriftene i Hjørungavåg.

OPPLEV VÅRE HUSMODELLAR SOM VIRTUELL 3D

Vi har den siste tida scanna og gjort fleire av våre husmodellar virtuelle, slik at du som kunde og interessent, kan få ei realistisk oppleving av det som kan være ditt neste draumehus frå Total-Bygg. Tenesta er levert i samarbeid med Blåtind Fotografikk.

© Kopirett - Total-Bygg Hjørungavåg AS | Levert av BLÅTIND Fotografikk