Total-Bygg leverer nøkkelferdige bustader frå vår eigen huskolleksjon, og vår målsetnad er å levere den høgste kvaliteten på marknaden relativt til pris. Alle hustypar kan leverast i tre ulike utvendige design, og konseptet vårt gir kundane stor valfridom og fleksibilitet for personlege tilpassingar. Som huskunde med Total-Bygg skal du vere trygg på at vi er til stades både før, under og etter byggeprosessen. Vi skal levere hus med høge bruks- og vidaresalsverdiar, og vi skal yte ei høg grad av service og byggfagleg integritet.

Noko av det viktigaste i livet er heimen. Der du er deg sjølv,
kanskje skaper familie, ser barn vekse fram. Alle kvardagane. Festdagane.

I 60 år har Total-Bygg Hjørungavåg AS bygd husa folk har flytta inn i og levd liva sine i.
Dette er historia om ei av dei aller viktigaste bedriftene i Hjørungavåg.

OPPLEV VÅRE HUSMODELLAR SOM VIRTUELL 3D

Mange av våre referansebustadar, som du finn på Hovsetsvingane i Ulsteinvik og Iverskogen på Hareid – er å finne i vår katalog med VR-modellar. Dette er modellar som er navigerbare på lik linje med Google Street View, som dei fleste er kjend med. I modellane går du rundt i huset og kan oppleve miljøet som om du er der. Om du ønskjer eit endå meir realistisk inntrykk, anbefaler vi at du bruker VR-briller. Har du ikkje VR-briller? Stikk innom oss i Hjørungavågen, så får du prøve det her.

Tenesta er levert av vår fotografpartner, Blåtind Fotografikk i Eiksund.

© Kopirett - Total-Bygg Hjørungavåg AS | Levert av BLÅTIND Fotografikk