Total-Bygg skal levere bustader med høgast kvalitet for pengane. Våre kundar har stor valfridom og fleksibilitet til å innreie sin neste heim etter sine personlege ønskjer og draumar. Vi i Total-Bygg skal vere til stades for kundane både før, under og etter byggeprosessen. Kjerneverdiane integritet og kundevenlegheit skal ligge til grunn for verksemda, og vi skal fokusere på å oppnå høge bruks- og vidaresalsverdiar for våre kundar.

Noko av det viktigaste i livet er heimen. Der du er deg sjølv, kanskje skaper familie, ser barn vekse fram. Alle kvardagane. Festdagane.

I 60 år har Total-Bygg Hjørungavåg AS bygd husa folk har flytta inn i og levd liva sine i.
Dette er historia om ei av dei aller viktigaste bedriftene i Hjørungavåg.

OPPLEV VÅRE HUSMODELLAR SOM VIRTUELL 3D

Vi har den siste tida scanna og gjort fleire av våre husmodellar virtuelle, slik at du som kunde og interessent, kan få ei realistisk oppleving av det som kan være ditt neste draumehus frå Total-Bygg. Tenesta er levert i samarbeid med Blåtind Fotografikk.

© Kopirett - Total-Bygg Hjørungavåg AS | Levert av BLÅTIND Fotografikk