HOVSETSVINGANE  HUS 10, ULSTEINVIK

3 moderne og oppgraderte einebustader med nydeleg utsikt, 50 kvm garasje og opp til 6 soverom. Stor hage og biloppstillingsplass. Ta kontakt for visning og meir informasjon.

HOVSETSVINGANE HUS 11, ULSTEINVIK

4 nye og moderne leilegheiter på 110 kvm med høg standard og vassboren golvvarme. 3 soverom og eiga frittståande garasje. Stove har store glasflater og er saksa mot vest for optimalisering av utsikt. Ta kontakt for meir informasjon og visning.

HOVSETSVINGANE HUS 6, ULSTEINVIK
HOVSETSVINGANE HUS 6, ULSTEINVIK

Kjem for sal i februar 2017! 2 einebustader på ca. 150 kvm med frittståande garasje, opp til 6 soverom og nydeleg utsikt. Store muligheiter for individuelle tilpassingar. Ta kontakt for meir informasjon og visning.

IVERSKOGEN BUSTADFELT, HAREID

Det nye bustadfeltet Iverskogen er under detaljprosjektering, og vi tek sikte på oppstart medio 2017. Feltet får både einebustadtomter, rekkehus og fleirmannsbustader. Ta kontakt for meir informasjon og visning.

BUSTADTOMT I PILSKOGANE, HJØRUNGAVÅG

Unik bustadtomt til sals i Pilskogane på Hjørungavåg. Ta kontakt for meir informasjon og visning.

Velkomen til
Total-Bygg