Bli kjent med våre stilartar!

Vår eigen huskolleksjon inneheld førebels 14 ulike hustypar, og er under kontinuerlig utvikling. Alle hustypane vert leverte i vår høge, nøkkelferdige standard, med muligheit for kundane til å tilpasse planløysingane. Samtlige modellar kan leverast i 3 ulike design; Original, Signatur og Dynamisk.