HUSTYPE 7 TONE – HOVSETSVINGANE 13

Tidlegare og mindre utgåve