HOVSETSVINGANE 50
HUSTYPE 2 ELLEN SIGNATUR

ULSTEINVIK | Ein liten gigant

Ny einebustad hustype 2 ELLEN Signatur er straks innflyttingsklar, med adresse Hovsetsvingane 50. Huset er bygd med det nye Signaturdesignet, og får ei elegant og moderne fasade og ei tiltalande framtoning. Innvendig har huset meget arealeffektive planløysingar som dei fleste vil like. Huset er under bygging og vil ved rask avgjersle vere innflyttingsklart før jula 2019. Ta kontakt for meir informasjon og visning.