Total-Bygg leverer nøkkelferdige bustader frå vår eigen huskolleksjon, og vår målsetnad er å levere den høgste kvaliteten på marknaden relativt til pris. Alle hustypar kan leverast i tre ulike utvendige design, og konseptet vårt gir kundane stor valfridom og fleksibilitet for personlege tilpassingar. Som huskunde med Total-Bygg skal du vere trygg på at vi er til stades både før, under og etter byggeprosessen. Vi skal levere hus med høge bruks- og vidaresalsverdiar, og vi skal yte ei høg grad av service og byggfagleg integritet.

Noko av det viktigaste i livet er heimen. Der du er deg sjølv,
kanskje skaper familie, ser barn vekse fram. Alle kvardagane. Festdagane.

I 65 år har Total-Bygg Hjørungavåg AS bygd husa folk har flytta inn i og levd liva sine i.
Dette er historia om ei av dei aller viktigaste bedriftene i Hjørungavåg.

OPPLEV HUSMODELLANE SOM VIRTUELL 3D

Opplev tidlegare hus som VR-modellar. Vi har VR-fotografert nærare 40 tidlegare prosjekt, og oppdaterer galleriet jamnleg.

Her finn salsoppgåver for alle prosjekta våre.

© Kopirett - Total-Bygg Hjørungavåg AS | Levert av BLÅTIND Fotografikk