2013 - Tredje generasjon tek over

Frå 2013 tar Thor Ove Rekdal Nedrelid, yngste son til Jostein, over som ny dagleg leiar. Han er økonom og statsautorisert revisor, og legg vekt på å rasjonalisere drifta.

Han satsar nesten utan fast tilsette og med konkurranse blant underentreprenørane. På få år lærte han seg bransjen å kjenne, og sosial som han er, viste han også raskt at han hadde naturlege givnader som seljar. Thor Ove tok til i fast stilling som dagleg leiar i august 2013 – far Jostein heldt fram som prosjektutviklar. Men allereie frå 2005 var Thor Ove (fødd 1983) involvert i drifta, først i ei meir uformell økonomirolle, seinare i meir formelle roller med ansvar for prosjektoppfølging og rekneskap. Han har også styreerfaring og har vore styremedlem frå 2008, då han starta med å kjøpe opp aksjar i selskapet. Han eig no halvparten av aksjane i Total-Bygg.

Thor Ove valde å flytte heim til Sunnmøre frå Oslo og hoppa av ei karriere i det prestisjefylte revisjons- og advokatfirmaet Ernst & Young for å satse på familiebedrifta. Med seg hadde han omfattande revisjonserfaring frå bygg og anlegg som revisor av Mestakonsernet (entreprenør, drift, asfalt, stein, elektro og verkstad). Spesielt vart revisjonen av Mesta  Entreprenør ei særdeles relevant erfaring fordi han jobba med prosjektrevisjon på prosjekt som E6 (Hovinmoen–Dal, Dal–Boksrud), Kvivsvegen, Bybanen i Bergen, Kveøybrua, Borlaug–Smedalsosen (Filefjell) og eit 50 tals større og mindre prosjekt over heile landet.

Han har master i rekneskap og revisjon (tidlegare Høgre Revisjonsstudium) frå Norges Handelshøgskole (NHH) og også ei bachelorgrad i finans frå Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH).

– Medan du har ei tung og solid utdanning, har far din god utdanning og farfar din ei mest praktisk retta utdanning (rett nok med folkehøgskule i tillegg). Ei gjenspegling av det norske samfunnet?

– Ja, sjølv om eg har vore gjennom ei lengre utdanning, så har andelen med like høg utdanning generelt kanskje auka tilsvarande på desse 60 åra. Såleis er det ikkje uvanleg med ei slik utdanning lenger, og eg trur resonnementet er rett, meiner Thor Ove.

© Kopirett - Total-Bygg Hjørungavåg AS | Levert av BLÅTIND Fotografikk